Vi utför även värderingar vid t.ex. bodelningar och dödsbon
med av Mellansvenska Handelskammaren förordnad värderingsman Peter Ericsson


Kontakta oss på 0278-611939 om ni vill boka tid för en värdering